Semináře „jaro 2015“ ... 100+1 aneb o závit dál

12. 3. 2015

Nejvíce času nakonec bylo věnováno problematice decentrálu, a to jak po stránce úvodu do problematiky, tak i po stránce novinek. Představena, a to důkladně, byla inovovaná čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K, která se díky tomu stala NEJLEVNĚJŠI FUNKČNÍ ČOV NA TRHU, a pak sestava AS-ANASEP + AS-ZEON, která je pak unikátní díky garanci dosažení odtokových parametrů pro zasakování i pro objekty obývané přerušovaně, což byl do této doby oříšek… No a další podstatný výrobek – zařízení na monitorování provozu domovních ČOV … AS-GSM byl pak hodnocen jako největší přínos k udržitelnosti při navrhování skupin ČOV.

Trio … AS-VARIOcomp K a AS-ANASEP s AS-ZEON a AS-GSM – praktická odpověď na řešení problémů při navrhování decentrálních systémů.

inovace ASIO

Když pominu další inovace v lapácích tuků (intenzifikace lapáků flotační vestavbou), odlučovačích lehkých kapalin, větších ČOV (betonová provedení), tak další výrobky a technologie pak tvoří v podstatě základ ZTI pro domy v městech budoucnosti – recyklace šedých vod a tepla z nich a využití srážkových vod. Tato část byla určena projektantům ZTI a myslím, že našli, co chtěli, podrobně byly vysvětleny jak technologie, tak i jejich návrh a představeny výpočtové prográmky na našich stránkách.

AS-GW/AQUALOOP AS-REWA jsou technologie pro Cities of Future – města buducnosti.

recyklace vody

Tak trochu úmyslné bylo „poškádlení“ úřadů tématem věnovaným závlaze odpadními vodami. Díky tomu jsme získaly jak námitky, tak jsme si ujasnili, kterým směrem by se vývoj v této oblasti mohl v našich středoevropských podmínkách ubírat. Spolu s NASS systémy – systémy využívajícími dělení vod vidíme v takovém způsobu likvidace odpadních vod sice netradiční, ale nejekonomičtější způsoby likvidace. V čemž nás utvrdily i informace čerpané z německých zdrojů.

Možná, že informace o dalších výrobcích trochu zanikly, ale pro nás takové „turné“ představuje i utřídění si vlastních názorů a tak budou určitě využívány a využitelné. Jinak ze seminářů bude připraven záznam, který bude dostupný jak vnitrofiremně, tak i zájemcům z řad projektantů a investorů.

ASIO YouTube kanál

Pro ty z Vás, kterým se z důvodů chřipkové epidemie, nepodařilo zúčastnit se jarních seminářů „100+1 aneb o závit dál“ jsme připravili soubor videoprezentací jednotlivých programových částí.

Ing. Karel Plotěný