Semináře na stavebním veletrhu

5. 3. 2020

Na téma „ Ostrovní dům “ se sešlo překvapivé množství zájemců a plodná byla i debata po. Pokud ji shrnu, tak největším problémem je přejít přes legislativce a jejich obavy, které se dají charakterizovat obdobně jako jeden z největších problémů Prakršna – protože se nevědělo, co je to „mnul bžuch“, tak vyznavači mnutí bžuchu byli upalováni.

Naše legislativa je bohužel koncipována tak, že máme nějaká schémata, a co se nevejde do schématu není dovoleno, ale nikdo pak není schopen říct, co je dovoleno. A tak nakonec mají pravdu ti, kteří se drží osvědčeného – kdo se moc ptá, moc se dozví, slibem nezarmoutíš nebo kde není žalobce, tam není soudce. Dokonce jak se vyjádřil jeden z přítomných legislativců – jako člověk to chápu a často to nevidím jako problém, ale jako úředník vím, že bych neměl čas se tím zabývat, a tak vítám, že to můžu z moci úřední zamítnout. A skončili jsme u meditování, zda je lepší, aby stát dal nějaké obci 50 mil. dotaci a donutil obyvatele platit stočné, nebo aby se někdo, kdo na to bude mít čas, vydal do terénu a zkontroloval pár čistíren odpadních vod . Příklad, na kterém by se dala demonstrovat systémová (ne)udržitelnost jako z učebnice.

Ing. Karel Plotěný