Semperflex Optimit – retenční nádrž

11. 7. 2017

Dle požadavku projektu byla retenční nádrž sestavena z bloků AS-NIDAFLOW. Protože se jednalo o retenční nádrž s řízeným odtokem pomocí vírového ventilu, osazeného v šachtě mimo nádrž, byly bloky obaleny do nepropustné polyetylenové folie. Tato byla proti poškození opatřena geotextilií. Naše firma provedla i vlastní montáž (bez zemních prací), tzn. osazení hydroizolačního souvrství, osazení drenážního potrubí, osazení bloků. Celá montáž proběhla v součinnosti se stavební firmou během 3 pracovních dnů.

Celkové rozměry retenční nádrže jsou 16,8 x 8,4 x 1,04 m, objem bloků 130 m 3 , počet bloků 91 ks.

Spolehlivost a funkčnost celého objektu byla zajištěna osazením šachet před a za retenční nádrž. To umožnilo napojení nádrže na systém dešťové kanalizace v celém výrobním areálu.

Ing. David Šmídek