Setkání s ministrem životního prostředí

5. 5. 2017

Nezávidím ministrům taková setkání, jako bylo to naše na výstavě IBF 2017, které proběhlo ve stylu Nohavicovy písničky „Pane prezidente“. Na druhé straně, kdy se vám naskytne příležitost si pobrečet ministrovi nad problémy, nebo ne úplně šťastně formulovanou legislativou nebo dokonce koncepčními otázkami, které nás trápí… jako např. to, že recyklace vod není v podstatě legislativně řešená (pokud pomineme naše partyzánské pokusy), že prohlášení o udržitelnosti a praktická legislativa a chování úředníků jsou často v rozporu, že orientace na jímky na vyvážení je nešťastná a nedomyšlená a vedoucí k nejdražšímu a nejméně ekologickému způsobu likvidace odpadních vod , že základem by mělo být pořádné územní plánování a PRVKy, atd. a že se spoustu času zbytečně všichni stráví proto, že není pořádný územní podklad.

setkání s ministrem _ Karel Plotěný _ ASIO NEW

Doufejme, že v tom pláči nezaniklo to, co bylo řečeno na konci a bylo možná i to nejpodstatnější – není řešením zpřísňovat požadavky, ale důležité je, aby ty požadavky byly reálné a byly důsledně vyžadovány. Nereálné požadavky a následně chápavý přístup kontrolujících a matoucí zpětná vazba, kdy se všichni domnívají, jsou typicky českou specialitou – tady bychom se měli učit od Němců, kde je reálnost požadavků základ.

Jinak obdivuji ministrovu výdrž – vydržel celou hodinu a zdálo se, že ho většina témat zajímala. Také je mi jasné, že v celé problematice ŽP je to, o čem jsme se bavili jen kapka. Děkujeme pane ministře a věříme, že alespoň pár kapek ukápne a posuneme se o kousek dál. Nemusí pršet…

Ing. Karel Plotěný