Setkání se zástupci kraje

24. 5. 2021

Témat na probrání bylo dost. Podstatné je, že jsme byli informování o tom, že ekologie má velkou váhu (opatření proti suchu, úspory vody ve firmách i ve veřejné sféře, modrozelená infrastruktura , řešení odpadních vod a pitné vody jsou prioritní) a myslíme, že i ze strany vodohospodářských firem bude tato iniciativa podpořena.

ASIO setkání se zástupci kraje

ASIO je například členem platformy GO GREEN nebo CzWA a myslíme si, že z toho je vidět, že i zástupci podnikatelů jsou ekologicky naladěni.

Zrovna v době návštěvy je na objektech firmy ASIO instalována fotovoltaika, a zástupci kraje mohli vidět i žhavou novinku – multifunkční chytrý strom – popínavý uliční strom AS-POUSTR, který má doplnit zeleň v místech, kde by stromy nerostly, a který může zároveň působit jako sloup na veřejné osvětlení, stojan na nabíječky na auta a kola nebo jako zařízení na tvorbu vodní mlhy.

ASIO setkání se zástupci kraje

Teď jde jen o to, aby spolupráce byla co nejefektivnější a co nejpřínosnější pro občany, kteří v JmK žijí. Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na další rozvíjení spolupráce.

Ing. Karel Plotěný