Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře a výsledky ankety

17. 5. 2019

ASIO NEW se podílelo na programu motivováním k účasti ranní tombolou a přednáškou Ing. Karla Plotěného, ve které se mimo jiné zaměřil i na to, jak se prakticky bránit suchu maximálním využitím vody, a jak co nejlépe zacházet se srážkovými vodami, např. prostřednictvím využití propustných zpevněných povrchů .

Asi nejvíce vyčnívala přednáška o rybách, ve které padla řada postesků o tom, že naše toky jsou jim stále méně nakloněné. Pro mne bylo další námětem do pranice to, že v podzemí je hned několik jezer, která nečerpáme a řada jímacích zařízení je za zenitem a snížená vydatnost je často způsobena neudržováním jímacích zařízení. Úvahu o potřebné akumulaci vody by tak bylo potřebné rozšířit i o pohled pod zem (objevná přednáška pana Šedy), možná by se tak potřeba povrchové akumulace scvrkla (ale to nevím nakolik je chtěné). No a kdyby se ještě víc podpořila opatření na straně za vodoměrem, možná by to s těmi potřebnými investicemi do vodárenské infrastruktury nebylo až tak dramatické. Přinejmenším do doby, než nějaká ta nádrž bude realizována, tak se řešení s využitím úspor a  recyklace nabízí.

A ještě jeden aha efekt – měli bychom rozlišovat opatření, které vedou k zajištění vody (tam paradoxně dokonce patří i nebudování vodních přírodních útvarů nebo bránění výsadbě zeleně kvůli zvýšení odparu) a opatření k  adaptaci na změnu klimatu , kam naopak patří všechna opatření jako jsou úspory v domácnostech, závlaha zeleně v malém a velkém atd.

Zajímavá byla anketa ohledně názorů úředníků na řešení konkrétních případů z praxe. Výsledky ankety najdete níže, ponechávám bez komentáře.

Ing. Karel Plotěný