Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře

30. 5. 2023

Tradiční akce s tradičními přednášejícími a návštěvníky, se snahou efektivně strávit čas předáváním informací.

Obsahem tak byly novinky z legislativy (vodní a stavební zákon) letos možná více než jindy z oblasti havárií. Unikátní byla přednáška pana Kulta, který se zapojil do získávání důkazů a jejich kompletace ve věci havárií na Bečvě. Jeho argumentace byla přesvědčivá, myslím, že i důkazy z kterých vycházel byly relevantní a úplně jsem s ním cítil, když ventiloval svoje pocity ohledně prosazení logických výsledků proti názorům soudního znalce, který dle jeho názoru vytvářel neověřené konstrukce… navíc v rozporu v některých případech se zadokumentovanou (případně i dodatečně opravovanou) skutečností. No, a co byla největší hrůza v tomto případě? Akceschopnost státního aparátu. Ta by se měla zlepšit novou legislativou – ale z reakcí při její prezentaci jsem nabyl dojmu, že to zase až tak dokonalé nebude. Posílení pozice hasičů, kteří přijíždějí jako první bylo kvitováno kladně, ale to, že havárii musí řešit místní vodohospodářský orgán už ne. Důvodem je personální obsazení vodoprávních úřadů (někde je tam jen jedna osoba) a jejich možnosti. Logičtější se účastníkům zdála varianta s ČIŽP. Stále mi je tak záhadou, proč tvůrci legislativy s lidmi, kteří ji v praxi vykonávají nekomunikují.

Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 2023

Za ASIO druhý den ráno losoval a přednášel Ing. Karel Plotěný. Tentokrát to bylo téma sanitace venkova a konstrukce domovních čistíren, což bylo téma, o které byl požádán pořadateli. Možná je to znakem tohoto semináře, že i v jeho přednášce zazněla kritika legislativy a jejího výkladu. Je škoda, že legislativci se neúčastní a neberou debaty na takových setkáních jako zpětnou vazbu k svému počínání. Významná je u tohoto semináře společenská část – varhanní koncert a společenské setkání. Letos se na tomto setkání objevili i hosté – zejména přítomnost otce zakladatele pana Lázňovského byly příjemným překvapením.