Sucho, pravdivé a nepravdivé mentální modely

20. 9. 2018

Vyjasnění situace a návrh praktických řešení, která budou udržitelná a nekonfliktní vůči zdraví a životnímu prostředí, vám přinese náš seminář „ Adaptace na změnu klimatu v souvislostech… skutečné hrozby a možnosti řešení “.

Více informací najdete zde .