Sucho v Česku ohrožuje vodní zdroje

10. 7. 2019

Recyklace vody & energie

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Ani letošní zima nebyla na srážky tak bohatá, aby doplnila deficit podzemních vod z minulého období. Voda je tak v Česku stále vzácnější a hospodaření s ní se bude muset stále více zaměřovat na šetrné postupy. Mezi ně patří čištění vody znečištěné v důsledku zemědělství, průmyslových aktivit nebo skládkování odpadu.

Čištění odpadních vod je určitě perspektivní obor i do budoucna, tedy pokud do této činnosti v budoucnosti zahrneme i bezvodá řešení. Nové směry se dají očekávat s ohledem na trendy v udržitelnosti – minimalizace spotřeby energie, tedy upřednostnění anaerobních technologií, a naopak snahu o maximální recyklaci vody ,“ říká Karel Plotěný.

Více se dočtete v článku Sucho v Česku ohrožuje vodní zdroje. Firmy vyvíjejí nové technologie na jejich čištění

Zdroj: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/sucho-v-cesku-ohrozuje-vodni-zdroje-firmy-vyvijeji-nove-technologie-na-jejich-cisteni-122214.html