Světový den toalet _ 19.11.2017

19. 11. 2017

Iniciativa Světového dne toalet se opírá o přijetí rezoluce „Sanitační zařízení pro všechny“. Tato rezoluce byla přijata Valným shromážděním OSN v červenci 2013 a první Světový den toalet se připomínal 19. listopadu téhož roku. Cíl, který tento den sleduje je upozornit na zoufalý nedostatek hygienických zařízení v rozvojových zemích a na nebezpečí, která z toho vyplývají pro lidi.

Možná se ptáte, proč i toalety mají svůj mezinárodní den. Pro lidi z rozvinutých zemí je WC naprostou samozřejmostí. V jiných částech světa je ale situace odlišná. Až 2,5 miliardy lidí, to je více než ¼ populace, nemá přístup k základním sanitačním zařízením, jako je kanalizace, voda, ale i záchody. V některých zemích jsou tak lidé nuceni k vykonání potřeby využívat otevřené veřejné prostory. Jedna ze třech žen na světě namá možnost využívat hygienicky nezávadné WC. Vylučování v otevřeném prostoru je spojeno s vysokým rizikem infekčních onemocnění, ale také s ponížením a potencionálním násilí. Zlepšení situace v oblasti dostupnosti nezávadných hygienických zařízení je jedním z hlavních přání pro více než miliardu žen a dívek světa. Čisté a oddělené toalety jsou mimo jiné jedním z rozhodujících faktorů, které motivují dívky chodit do školy.

světový den toalet Jako téma pro letošní den toalet bylo zvoleno „rovnost a důstojnost“ jako jeden z hlavních motivů k zajištění chybějících hygienických zařízení. Oddělené a uzavřené toalety by mohly zamezit napadání a znásilňování žen. Řešení nedostatečných hygienických kapacit vyžaduje mobilizaci globální spolupráce a úsilí komunit o zlepšení hygieny a změnu společenských norem. Pro plnění cílů v oblasti dostupnosti hygienických zařízení je nutné využívat cílené politiky, zlepšit financování a zajistit komplexní plánovaní podpořené silnou politickou vůlí.

zdroj: archiv.osn.cz