Světový den životního prostředí 2019

5. 6. 2019

Světový den životního prostředí organizuje každý rok jiná země, letos je to Čína a tématem letošního roku je "Znečištění ovzduší". Světový den životního prostředí neslouží pouze k informování široké veřejnosti o ekologii a ochraně životního prostředí, ale měl by to být především den lidí, kdy se máme každý z nás zamyslet, co bychom mohli změnit, abychom lépe pečovali o naši planetu.
Zdroj: https://www.worldenvironmentday.global/