Světový den životního prostředí 2021

5. 6. 2021

Světový den životního prostředí neslouží pouze k informování široké veřejnosti o ekologii a ochraně životního prostředí, ale měl by to být především den, kdy se má každý z nás zamyslet, co bychom mohli změnit, abychom lépe pečovali o naši planetu.

My se zaměříme na vodu. P růměrná spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele je přes 100 litrů denně. Způsobů, jak snížit spotřebu pitné vody je mnoho. Jedním z nich je využívání dešťové vody , až 50 % denní spotřeby pitné vody totiž můžeme nahradit vodou dešťovou. Jedná se o běžné činnosti, jako je např. zalévání zahrady, úklid domácnosti, praní nebo splachování toalet.

Využívání dešťové vody je stále podpořeno dotačním programem Dešťovka. V rámci ČR můžete získat až 50% dotaci díky programu Dešťovka a pokud žijete v Brně, můžete získat dokonce až 75% dotaci díky dotačnímu programu Nachytej dešťovku!

Pro města a obce je nyní vyhlášena dotační výzva č. 119 OPŽP, tzv. „ Velká dešťovka “, která se zaměřuje na správné hospodaření s dešťovou vodou v obcích a městech.

Jak využívat dešťovou vodu?

Využitím dešťové vody můžete ušetřit nezanedbatelnou část výdajů za vodu. Když chceme začít využívat dešťovou vodu, měli bychom myslet na její správné skladování. Skladování dešťové vody je velmi důležité, protože při dodržení správného způsobu nebudeme mít problém s udržením hygieny a kvality zachycené vody. Pro vodu v nádržích platí jednoduchá zásada: pokud možno co nejméně světla a co nejnižší možná teplota. Ideální je tedy nádrž umístěná pod zemí, kde nedochází k velkému kolísání teplot, a kde není vystavena přímému slunečnímu záření.

Důležité je také vybrat správnou velikost nádrže. Ta se navrhuje podle předpokládaného objemu dešťové vody za měsíc. Nádrž na vodu by neměla být příliš malá nebo naopak moc velká, aby se neocitla na suchu. Pro výpočet velikosti nádrže můžete vyzkoušet KALKULAČKU , pomocí níž snadno zjistíte, který typ je právě pro vás nejvhodnější. Stačí vyplnit přibližnou plochu střechy, typ střešní krytiny a region, kde bydlíte.

Musíme brát také v potaz, že dešťová voda není úplně čistá. Tím, že přichází do kontaktu se střešní krytinou nebo svodovým potrubím, může být znečištěna listím, klacíky, pylem, prachem, ale i choroboplodnými zárodky, např. z ptačího trusu. Filtrováním dešťové vody pomocí různých filtrů dochází k odstranění nečistot a v nich přebývajících bakterií.

V poslední době je hodně diskutované téma zadržování vody v krajině. Máme pro vás řešení umožňující zasakování dešťové vody přímo na pozemku, kam voda dopadne. Zasakováním děšťové vody vrátíme vodu do jejího přirozeného koloběhu.

Jaké výrobky můžete využít pro komplexní řešení hospodaření s dešťovou vodou?

Podzemní nádrže na dešťovou vodu AS-REWA umožňují komplexní řešení akumulace a využití dešťových vod. Slouží k zachycení srážkové vody z okapů a podle potřeby mohou být využity i k recyklaci dešťové vody v domácnosti nebo na kropení zahrady. Nádrže lze použít také na regulovaný odtok dešťové vody z pozemku, který požadují předpisy.

Filtrování dešťové vody od hrubých nečistot nám spolehlivě zajistí filtrační sestavy AS-PLURAFIT , které jsou určené k instalaci jak do nádrží na dešťovou vodu, tak i do terénu před zásobní nádrž.

Další variantou je filtr dešťové vody s unikátním patentovaným samočištěním AS-PURAIN určený pro instalaci do nádrže.

Systém využívání dešťové lze doplnit o optimalizované zařízení s plně automatizovaným řízením a monitorováním kombinované s čerpadlem a kontrolním panelem AS-RAINMASTER ECO . Dešťová voda je do jednotky čerpána z akumulační nádrže, přes nasávací hadici, a je dále rozvedena až k zahradnímu zavlažování, toaletě nebo k plnění pračky. Pokud není v akumulační nádrži dostatek dešťové vody, automaticky přepne na zásobování pitnou vodou z řádu, takže se nikdy nestane, že byste byli bez zdroje vody.

Pro zasakování dešťové vody přímo na vašem pozemku můžete využít akumulační a drenážní systém tunelového tvaru AS-KRECHT . Systém se skládá z lehké, plastové, půlkruhové schránky uzavřené z obou stran plastovými čely. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování srážkových vod.

Pro ty, kteří chtějí z dešťové vody zachycené ze střechy získat kvalitní čistou vodu se širokým využitím v rodinných domech, chatách či rekreačních chalupách, máme k dispozici zařízení pro úpravu dešťové vody AS-RAINMAN . Vzhledem ke své koncepci je možné úpravnu vody AS-RAINMAN využít také pro úpravu vody z vrtů a studní.