Telemetrie pro domovní čistírny odpadních vod

21. 1. 2012

Vývojový projekt na vývoj telemetrické zařízení k domovním čistírnám se blíží ke konci. V jeho rámci byl vyvinut systém umožňující sledování provozu ČOV příp. i jejich dálkové ovládání.

Prvním konkrétním výrobkem připraveným pro prodej je nejjednodušší zařízení umožňující sledovat provoz domovních ČOV a to ve dvou verzích a hned několika modifikacích.

BLACK BOX
Základní verze bez dálkového přenosu tzv. BLACK BOX je určena spíše servisním firmám. Přístroj se dá nainstalovat na ČOV, kde zaznamenává zvolená data v předem určeném rozsahu a je pak možné tato data stáhnout z paměti – přístroj, jak vyplývá z funkce je určen především pro diagnostikování problémových stavů. ČOV nefunguje a hledá se příčina – tento problém je s BLACK BOXEM řešitelný – podle zvolených sond je možné určit co se na ČOV odehrává a učinit odpovídající opatření

DÁLKOVÝ PŘENOS DAT
Systém umožňující on-line sledování provozu ČOV přes internet. Ocení zatím zejména ti, kteří zabezpečují provoz domovních ČOV. Systém je variabilní a umožňuje v základní verzi napojení 1 – 5 vstupů. Signál je pak přenášen na vzdálený server, na kterém je pak možné měřené parametry sledovat.

Schéma přenosu:

telemetrie

Pro sledování si můžeme zvolit až 5 parametrů např.:
a) měření pohybu hladiny,
b) kontroly zhoršení odtokových parametrů,
c) měření výšky kalu v kalové nádrži,
d) měření tlaku vzduchu v přívodním potrubí vzduchu,
e) případně další - podle připojených sond.

Podle toho se pak odvíjí i cena takové jednotky. Je třeba si uvědomit, že k instalaci je třeba i připojení na internet např. přes wifi.

Ing. Karel Plotěný

Tento článek byl již v plném znění publikován v ASIOnews 52.