TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“

20. 3. 2013

Účinnosti nabude tato norma k prvnímu dni následujícího měsíce, tedy 1.dubnu 2013. Konečně tedy má i Česká Republika vlastní normu, která řeší oblast Hospodaření se srážkovými vodami komplexně v celé šíři problematiky vč. aspektů ovlivňujících navrhování HDV a z tohoto pohledu tak vhodně doplňuje platnou normu ČSN 75 9010 řešící vsakování srážkových vod. Za výrobce, a hlavně projektanty, děkujeme všem, kteří se o to zasloužili.

Za ASIO, spol. s r.o.
Ing. Oldřich Pírek a Ing. Karel Plotěný