Tradiční přednáška pro studenty VUT

13. 4. 2023

V týdnu před Velikonocemi jsme připravili pro studenty VUT přednášku o tom, co obnáší pozice manažera ve vodohospodářské firmě typu ASIO. Po krátkém představení firmy, kde bylo na příkladu prezentace vizí a dlouhodobých plánů ukázáno, jako roli hrají tyto nástroje. Nemohla chybět teorie s mapou úspěšnosti a pak detailnější představení jednotlivých prvků technického a sociálního subsystému…. (viz Kopčaj). Tj. to, co by měl znát a umět manažer, aby tyto prvky byly zvládnuty.

Věřme, že něco z toho, co bylo řečeno ve studentech zůstane – např. to, že neexistuje universálně dobře jednající manager (je nutné měnit způsob řízení v závislosti na kvalitě lidí), nebo to, že bez pokory se nedá nastavit kultura, ve které se ti nejpracovitější budou cítit dobře a firma tak bude dlouhodobě stabilní… No a věřme, že třeba někdo z těch, co tam byli, se ozvou, až budou hledat místo, nebo nám zachovají přízeň, i když budou třeba i u konkurence.

No a my tím pádem děkujeme za příležitost se zviditelnit u studentů…

Karel Plotěný

Jen pro zajímavost… ASIO nebylo ve výuce zmíněno poprvé. Před námi tam v tomto předmětu Roman Sládek vykládal o Brněnské přehradě a boji se sinicemi.

Ing. Karel Plotěný