Úcta k vodě

10. 1. 2019

Povědomí o nutnosti chránit přírodní zdroje vychází z výchovy a vzdělání. Bohužel je ale v naší povaze řešit problémy až nastanou, i když je méně nákladné a komplikované problémům předcházet.

Vodu nezačnete postrádat, dokud vám nevyschne studna.

Bob Marley

Ukázka rozdílného pohledu dvou různých kultur/světů:

Americká dětská říkanka

D ešti, dešti, ďas tě vem,

Vrať se zpátky jiný den!

Izraelská dětská říkanka

Deštík padá z oblohy,

Proprší den celičký,

Kapy kapy kapičky,

Tleskejte mé ručičky!

Zdroj: S.M. SIEGEL, Budiž Voda, str.13, Vydání druhé, Leden 2017, ISBN 978-80-906420-3-4