Úprava komunální ČOV pro menší obec s nízkým rozpočtem

29. 10. 2015

Jedná se o  komunální ČOV , která je nově postavená na stávající jednotné kanalizaci. Nová technologie ASIO (převzatá z AS-VARIOcomp N) vystřídala již vysluhující, nýbrž fungující, čistírnu DČB. Vzhledem k vypouštění vyčištěných odpadních vod do toku Želivky byly na ČOV stanoveny rozšířené odtokové parametry mimo nařízení vlády.

Původní čistírna odpadních vod Vojslavice

Původní čistírna odpadních vod Vojslavice

ČOV Vojslavice nově postavená
ČOV Vojslavice nově postavená

Při návrhu technologie ČOV hrálo důležitou roli několik určujících aspektů - převážně se jedná o balastní vody okolo 1 l/s (teplota, snižování koncentrace látkového znečištění, vysoký průtok, atd.), vysoký tlak na odtokové parametry a jejich koncentrace.

Oproti typové čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp N byla zvětšena plocha a objem dosazovací nádrže vč. objemu aktivační a primární nádrže. Do aktivační nádrže byla vložena skladba s nosiči biomasy. Na odtoku z ČOV je umístěn trojúhelníkový přeliv s ultrazvukovou sondou a vyhodnocovací jednotkou.

ČOV Vojslavice – osazení, armování ČOV Vojslavice – osazení, armování ČOV Vojslavice – nosiče biomasy
ČOV Vojslavice – nosiče biomasy

S generálním dodavatelem zakázky, firmou VOKA Humpolec, která zná dobře místní podmínky a požadavky obce (firma VOKA zároveň plní funkci projektanta, provozovatele vodohospodářského díla, zastoupení obce ve smyslu získání dotací) bylo domluveno následující: „… odlehčovací komora nebude pouštět víc jak 1 l/s a pokusí se snížit přítok balastních vod, které z velké části vznikaly na pár známých místech staré kanalizace.“ Povedlo se a generální dodavatel tyto balasty snížil na minimum - cca 0,3 l/s. Ze začátku, než byly „vychytány“ menší mušky, jsme se potýkali s absencí nárůstu aktivovaného kalu, ale po provedení všech opatření byla ČOV uvedena do plně funkčního provozu a teď se může chlubit perfektními výsledky. Ty jsou samozřejmě opřeny o přesný provoz ČOV , který provádí již zmíněná firma VOKA Humpolec. Důkazem této skutečnosti je přiložený rozbor odtoku ČOV.

rozbor vody na odtoku z ČOV

Jsme rádi, že ČOV i přes počáteční obavy funguje a bude brzy uvedena do trvalého provozu. Možná tu máme jednu z cest, jakou se budou malé obce s velmi nízkým rozpočtem ubírat v dalších letech. Oprava stávající kanalizace, dobře navržené a funkční odlehčení dešťových vod, správně navržený typ technologie ČOV…

Momentálně připravujeme (ve spolupráci s VOKA Humpolec) další projektovou dokumentaci podobného rozsahu. V případě, že by Vás tento způsob řešení čištění odpadních vod zajímal a chtěli byste s námi konzultovat Vaši konkrétní situaci v obci, neváhejte se na nás obrátit.

Jan Němeček