Úpravna vody pro horskou chatu Baruška

25. 2. 2019

Technologie pro úpravu vod

Technologie pro úpravu vod jsou tedy velmi rozdílné a při jejich návrhu je nutné brát zřetel na všechny aspekty od ekonomických, přes technologické, prostorové až po ekologické. Úpravny vody tak vyžadují individuální řešení s využitím různých technologií a jejich kombinací.

Společnost ASIO, spol. s r.o. realizovala úpravnu vody pro horskou chatu Baruška. Úpravna vody je umístěna v podzemní části objektu horské chaty v Jizerských Horách. Vzhledem ke geomorfologické situaci je zde voda kontaminována těžkými kovy, má nadlimitní koncentrace železa, manganu a je bakteriálně kontaminována.

S ohledem na složení vody se využily následující technologie: filtrace na diskovém filtru, úprava pH vody dávkováním roztoku hydroxidu sodného, dezinfekce a oxidace dávkováním roztoku chlornanu sodného, filtrace na pyroloxovém filtru, filtrace na filtru s náplní modifikovaného granulovaného hydroxidu železitého.

Plně automatická úpravna vody zabezpečuje dodávku vody dle požadavků vyhlášky 252/2004 Sb. pro horskou chatu s nepravidelnou návštěvností. Díky nainstalované úpravně vody dochází k radikálnímu snížení koncentrace a je možné využívat vodu z vrtu jako vodu pitnou.

Ing. Peter Putz