Úpravna vody pro Hotel Čeladenka v Čeladné

15. 4. 2014

Technologie je určena k  úpravě vody z podzemního zdroje vody s obsahem nerozpustných látek a železa a využívá originální technologii předčištění vody poloautomatickým diskovým filtrem následovaným filtrem s katalytickým ložem na bazi oxidu manganičitého.

úpravna vody - filtrace poloautomatickým diskovým fitrtem a odželezňovací fitlr

Kompletní dodávka zahrnovala:
- sběrnou nádrž 2m 3 pro záchyt jímané vody s řízením hladin,
- předfiltraci na poloautomatickém diskovém filtru , výkon 2 m 3 /h,
- předoxidace a  odželezňovací filtr ,
- akumulační nádrž 12 m 3 - zásobník upravené vody,
- ATS stanici pro zásobení spotřebiště,
- hygienizaci vody,
- rozvaděč s programem pro nucený obrat vody v zásobních nádržích.

http://www.asio.cz/cz/uprava-vody