Úpravna vody pro zkušebnu praček Alliance Laundry CE s.r.o

23. 6. 2017

Byli jsme požádáni, abychom vypracovali projektovou dokumentaci a vyčíslili návratnosti investice při použití recyklace vody, kterou firma Alliance Laundry CE s.r.o. používá na zkoušení zkompletovaných praček.

Návratnost byla až překvapující - z důvodu denní úspory 500 m 3 vody a bez nutnosti jejího předehřívání byla návratnost vypočtena na cca 3 roky včetně amortizace. Návratnost je vypočtena z maximálního zatížení úpravny, kde se předpokládá vyšší úspora. Celkové ztráty vody během dne, způsobené zejména praním filtrů, jsou spočteny na 30 %.

Úpravna vody pro zkušebnu praček

Popis technologie:

Voda se jímá gravitačním spádem do sběrné přečerpávací jímky č. 1. Jímka je na dně vybavena komorou pro odčerpávací kalové čerpadlo. V přečerpávací jímce jsou osazena 2 kalová čerpadla s řezáky, v konfiguraci 2+0, každé o výkonu 15 m 3 /h - 1,5 bar. Jímka je vybavena přepadem do kanalizace. Pro případ vzestupu teploty vody nad 40 °C vlivem přísunu horké vody z praček je do jímky větev pitné vody pro řízené ředění na požadovanou teplotu (do 40°C), a to pomocí automatického ventilu řízeného teplotním čidlem. Z přečerpávací jímky se voda čerpá do jímky č. 2, z této pak přes systém filtrace do jímky č. 3.

Jímka č. 2 je vybavena třemi paralelně zapojenými čerpadly s řezáky, v konfiguraci 3+0, každé o výkonu 15m 3 /h - 2,5 bar, čerpajícími vodu do filtrační stanice. Ze 45 m 3 čerpaných na filtr 5 micron se 15 m 3 /h vrací do jímky č. 2 (ve smyslu boční filtrace a soustavného předčišťování vody v jímce č. 2), zbylých 30 m 3 pokračuje na media filtry se speciální náplní. V případě, že je dosaženo maximálního užitného objemu v jímce N3, probíhá pouze recirkulace vody z nádrže N2 přes 5 micronový filtr zpět do nádrže N2 - takto se voda předčistí pro další filtraci, čímž se sníží potenciální zátěž media filtrů. Sestava filtrů se skládá z 16 filtračních modulů o porozitě 5 micron. Filtry se proplachují pomocí vody a stlačeného vzduchu. Jednotlivé moduly se proplachují postupně tak, že vždy, kdy se jeden z modulů proplachuje, ostatní filtrují, čímž je zachována kontinuální dodávka vody pro filtry. Systém je dimenzován tak, aby přes jednotlivý modul i během proplachu teklo dostačující množství vody pro technologii a nebyl převýšen maximální průtok pro jednotlivé moduly. Filtr se pere dle tlakové ztráty a časového intervalu, praní je řízeno z hlavní řídící jednotky.

Za 5 micronovým filtrem je instalován druhý filtrační stupeň v podobě 6 paralelně zapojených filtrů d 900 se speciální filtrační náplní pro dočištění vody za diskovými filtry. Každý filtr je na výstupu vybaven plovákovým průtokoměrem pro snadné sledování průtoku přes jednotlivé filtry. Media filtry se budou prát dle tlakové ztráty a času, a to tak, že během praní jednoho z filtrů ostatní filtrují a zajištují kontinuální filtraci vody. Proplach je řízen centrální řídící jednotkou a je prováděn vodou z řádu. Za media filtry jsou instalovány dvě paralelně uspořádané baterie svíčkových filtrů 5 micron s 9 svíčkami pro dočištění. Ze svíčkových filtrů voda natéká do jímky č. 3.

Úpravna vody pro zkušebnu praček

Z čisté jímky se voda čerpá do míst spotřeby 3 paralelně zapojenými čerpadly s frekvenčními měniči. Na společném výstupu z čerpadel je instalován poloautomatický pojistný filtr 130 micron pro záchyt eventuálních sporadických nečistot z akumulační nádrže. Pro automatické dopouštění čisté nádrže je přivedeno potrubí vody z řádu, řízené plovákem a senzory pro případ dočasného deficitu výkonu technologie. Stejné potrubí má funkci připouštění studené vody pro dochlazení nádrže v případě vzestupu teploty v této nádrži nad 40 °C. Systém je vybaven elektromagnetickými průtokoměry pro sledování momentálního průtoku a sběru dat o spotřebě vody. Průtokoměry sledují spotřebu vody do praček, průtok filtrací, dopouštění vody do nádrže č. 2 a prací průtok do media filtrů. Systém je vybaven automatickým dávkováním biocidního přípravku pro prevenci růstu mikroorganismů a automatickou korekcí pH.

Do systému je voda čerpána ATS s frekvenčními měniči řízenou poklesem tlaku v systému. Voda je čerpána z nádrže N3.

Alliance Laundry CE s.r.o. _ logo

Ing. Michal Šubrt
http://www.asio.cz/cz/uprava-vody