Ušetřete až 60 % energie při sprchování

21. 5. 2019

Recyklace vody & energie

Dnes se zaměříme na oblast, která je v zahraničí standardem, ale u nás se teprve dostává do středu zájmu. Mluvíme o energii potřebné na ohřev teplé vody. Např. u pasivních domů je totiž množství energie potřebné k ohřevu teplé vody téměř stejně velké, jako je množství energie potřebné na vytápění.

Spotřeba teplé vody o teplotě 60°C je pro jednu osobu zhruba 25 litrů. Z toho celých 64 % (16 litrů) spotřebujeme při sprchování. Teplota odpadní vody při sprchování, ve chvíli, kdy odtéká do kanalizace, je přibližně 35-40°C. Navíc odpadní voda odtéká ve stejnou chvíli, kdy je potřeba ohřát přitékající studenou vodu. Vznikla tak myšlenka, že by odpadní voda mohla efektivně předehřát vodu přívodní a ušetřit tak energii pro ohřev vody. Není to žádná velká novinka – první patenty na princip zpětného získávání tepla z odpadní vody se datují již do 70. let 20. století a například v Holandsku, Skandinávských zemích a v Kanadě mají již dlouholetou tradici. V Německu a dalších evropských zemích je již tento princip zakotven v legislativě.

Odebírání tepla z odpadní vody můžeme provádět buď lokálně, nebo centrálně. O volbě, kterou metodu použít, rozhoduje průtok odpadní vody. Pro menší provozy a rodinné domy je investičně zajímavější lokální rekuperace tepla, která reaguje na aktuální spotřebu. U větších aplikací je možno odpadní vodu akumulovat, odebrat z ní potřebné teplo a až poté ji vypustit do stokové sítě nebo na čistírnu odpadních vod . My se v našem článku zaměříme na lokální rekuperační zařízení, které se instalují přímo v místě sprchového koutu.

Výměníky do sprchy

Průměrná spotřeba energie při sprchování na osobu dosahuje v České republice okolo 90 m³ zemního plynu za rok. Z tepla, které se připraví pro sprchování, využijete ale jen 20 až 25 %. Největší část tepla odteče pryč. Se sprchovými výměníky „AS-ECOshower“ využijete energii, kterou potřebujete ke sprchování, jednoduše víckrát. Využijete přitom teplo z odpadní vody k předehřívání studené vody určené pro sprchování. Svou spotřebu energie (plynu, elektřiny atd.) pro sprchování tak můžete snížit na polovinu bez ztráty komfortu – a to plně automaticky během sprchování.

Jak to funguje?

Rekuperace tepla obsaženého v odtékající vodě ze sprchování se uskutečňuje na principu protiproudu. Odtékající voda se přitom odvádí přes výměník tepla a její energie se předává přiváděné studené vodě. Voda ohřátá z cca 10°C na cca 27°C se přivádí do přívodu studené vody směšovací baterie (a ke zdroji tepla) a spotřeba energie se tak velmi pohodlně a jednoduše sníží. Zařízení jsou tedy vhodná pro sprchování, při koupání ve vaně nefungují, protože k napouštění a vypouštění vody nedochází současně. Tato technologie pracuje na principu gravitace a přetlaku v systému vodovodního řádu, nejsou tedy potřeba žádné pohyblivé části, jako jsou čerpadla, nebo směšovací ventily apod.

Obr. 1: Princip zpětného získávání tepla z odpadní vody za pomoci výměníku AS-ECOshower tray

K dispozici jsou tři typy výměníků AS-ECOshower – trubka v trubce , sprchový žlab sprchová vanička . Výhodou je snadná instalace a minimální požadavky na údržbu. Produkty AS-ECOshower je možné spojit se zdrojem tepla a sprchou různými způsoby, ale nejlepší účinnosti dosáhnete, když je zdroj tepla i studená strana směšovací armatury napojena skrze výměník. Termostatická směšovací armatura není bezpodmínečně nutná, ale zajišťuje komfortní provoz konstantní teploty při sprchování.

Obr. 2: Sprchový žlab s výměníkem AS-ECOshower tray

Sprchové výměníky AS-ECOshower je možné kombinovat s každým libovolným ohřívačem vody (průtokovým i zásobníkovým a bez ohledu na zdroj energie). Pro ještě větší úsporu energie doporučujeme použití v kombinaci s efektivním solárním zařízením na ohřev vody.

Instalace lokální jednotky zpětného získávání tepla z odpadní vody nebo napojení na centrální systém je nyní podporováno jednorázovým příspěvkem 5000 Kč z programu Nová zelená úsporám . Vyžadována je minimální účinnost zařízení 30 % dle PHI.

Úspory si můžete vypočítat pomocí našeho výpočtového programu: Vypocet_uspor_AS-ECOshower_1.2 . Díky rekuperaci tepla se zvýší energetická efektivita budovy a sníží spotřeba energie. I to může mít kladný vliv na třídu energetické náročnosti budovy v průkazu energetické náročnosti.

Společnost ASIO NEW, spol s.r.o. je výhradním dovozcem produktů Wagner Solar GmbH pro zpětné získávání tepla z odpaní vody pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Zdroj: Pavel Ševela, MSc., Dagmar Česká: Teplo lze získat také z odpadní vody