Úspory vody v budovách

13. 4. 2016

Další ze seminářů na téma úspora a udržitelné zacházení s vodou v budovách se konal v unikátním areálu Otevřená zahrada a pořadatelem byla nadace Partnerství sídlící přímo v místě konání na Údolní 33 v Brně. Areál slouží i jako vzdělávací středisko např. pro návštěvy ze škol, atd. Určitě zajímavý objekt je vhodný pro návštěvu třeba s dětmi – hravou formou uvádí do problematiky zacházení s vodami.

Otevřená zahrada

ASIO, spol. s r.o. bylo přitom přednáškou na téma "Voda, dům a lidé", která se zabývala rozhodováním o přivádění a odvádění odpadních vod s ohledem na minimalizaci nároků na zdroje, tedy recirkulační ekonomikou v praxi. To znamená uvádět do praxe témata jako šedé vody , využití srážkových vod anebo závlaha odpadními vodami . Další zajímavé přednášky se zabývaly účelností úspor, kořenovými čistírnami a praktickými zkušenostmi například s využitím šedé vody v areálu – tato přednáška nás jako firmu zabývající se dodávkami těchto technologií zajímala nejvíc.

Všem, kdo se o tuto tématiku budete zajímat, doporučuji objekt navštívit – rádi Vás tam provedou – a podívat se na to, jak v praxi funguje zelená střecha, využití srážkových vod na závlahu a splachování toalet (mimo jiné ušetří prokazatelně více než 50 % vody), využití tepelných čerpadel a dalších opatření ve vztahu k energiím (ušetří až 90 % nákladů na provoz).

Ing. Karel Plotěný