V Jiříkově splachují šedou vodou toalety

13. 5. 2019

Šedé vody

Šedou vodou nazýváme podle EN 12056 splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Šedou vodu, zejména z koupelen, je možné po úpravě použít jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodů , pisoárů a zalévání zahrad , čímž vzniká výrazná úspor nákladů na stočné.

V Jiříkově využívají technologii AS-GW/AQUALOOP. Jedná se o kompaktní čistírny šedých vod pro rodinné domy a bytové domy. Velikostní řady čistíren jsou od 4 až po 144 EO. Jedná se typové prvky, které jsou výhodně kombinovatelné a tím pádem vhodné jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce.

Se zvyšující se cenou pitné vody je znovuvyužití vody stále důležitější. Úsporná a k životnímu prostředí šetrná technologie, pomocí systému AS-GW, je velice nenáročná na spotřebu energie a nezávislá na klimatických podmínkách.

Přečtěte si článek o využití šedých vod v Jiříkově: https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/jirikov-panelovy-dum-setreni-vody_1905080945_mat