Vegetační ČOV Velká Jesenice

4. 7. 2016

Tato ČOV pro obec (650 EO) by mohla sloužit jako výukové středisko, na kterém by se ukazoval rozdíl mezi horizontálně a vertikálně protékanou vegetační ČOV – tato obec má totiž vedle sebe obě konstrukce, a tak je konfrontace průkazná. Z horizontálně protékaného filtru teče voda předčištěná z hlediska ukazatelů BSK a CHSK (avšak obsah amoniakálního dusíku z ní stále dělá páchnoucí tekutinu) a z vertikálně protékaného filtru pak průzračná a čistá voda i z hlediska pohledu laika… Doporučuji návštěvu všem, kteří uvažují o realizaci vegetační ČOV a i všem, kteří se rozhodují, jakou volit konstrukci. Po návštěvě budou mít úplně jasno. Pulzační dávkovač AS-PULZ a vertikální filtr tam na celé čáře prokazují to, co v Rakousku a Německu, tedy že je to přinejmenším jedna z reálných variant rovnocenných i aktivačním ČOV (pro vhodné lokality a ne za každou cenu). Zároveň je tam na horizontálních filtrech v praxi vidět i to, proč horizontální čistírny získaly a vytvořily v České republice vegetačním ČOV takové špatné renomé – na první pohled je to zřejmý rozdíl, stačí jen nabrat a srovnat si vodu na odtoku z obou stupňů (a případně i přivonět).

… a možná ještě jeden poznatek – největší problém na těch fungujících vertikálních ČOV je, jak tam založit vegetaci (která je mimochodem zjevně zbytečná) tak, aby začala růst. Ale to už je jiná kapitola – kapitola o estetice a dořešení detailů spojených s provozováním.

Vegetační ČOV Velká Jesenice - pulzní vypouštěč AS-PULZ

Vegetační ČOV Velká Jesenice a vertikální filtr s šachtou a pulzním dávkovačem AS-PULZ (vpravo)

Ing. Karel Plotěný