Veletrh Věda Výzkum Inovace

15. 4. 2016

Na akci jsme prezentovali naše zkušenosti s aplikovaným výzkumem a nabízeli spolupráci při návrhu laboratorních i  poloprovozních zařízení pro univerzity, střední školy i firmy. Na stánku jste mohli vidět demonstraci poloprovozních jednotek kapacitní deionizace, která umožňuje snížit množství solí nejen v odpadních vodách, a jednotku reverzní osmózy fungující na modulárním principu, kterou je možné jednoduše přestavět na ultra-, mikro-, nebo i nanofiltrační jednotku. Byly prezentovány i výrobky a technologie čištění odpadních vod, jež korespondují s vizí firmy ASIO, spol. s r.o., pod zkratkou NEW – nutrienty, energie, voda. Hlavní myšlenkou je nejen čistit odpadní vodu, ale i znovu využívat živiny, energii a vyčištěnou odpadní vodu.

Veletrh Věda Výzkum Inovace _ ASIO expozice

Děkujeme všem návštěvníkům za návštěvu našeho stánku a těšíme se na spolupráci. Věříme, že se s Vámi setkáme i v příštím roce.

Ing. Nina Tomečková