Více zeleně nejen v Praze? ... chytrý (popínavý uliční) strom AS-POUSTR

13. 9. 2022

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Efekt městských tepelných ostrovů má negativní vliv na mikroklima měst. S rapidně přibývající zastavěnou nepropustnou plochou ve městech dochází k čím dál většímu tlaku na zeleň ve městech. Moderní výstavba se již v současnosti nese v duchu modro-zelené infrastruktury . Ideálním prvkem pro zlepšení mikroklimatu se ukazují vzrostlejší stromy. Nicméně s ohledem na značnou zasíťovanost prostoru pod povrchem a rizika spojená s rozrůstáním kořenů i koruny je velký strom vnímán často jako riziko. Jako alternativní řešení proto nabízíme tzv. chytrý strom AS-POUSTR – popínavý uliční strom. Jedná se o unikátní koncept chráněný užitným vzorem.

Popínavé uliční stromy, zkráceně POUSTRy, jsou tvořeny pevnou ocelovou konstrukcí (nerezová nebo pozinkovaná ocel), která slouží jako nosný prvek popínavých rostlin. Konstrukci lze modulárně osadit pouličními lampami, vodní mlhou a dalšími prvky pozitivně zlepšujícími prostředí ve městech. Věříme, že si tento prvek najde své uplatnění především tam, kde z důvodů místních podmínek nelze vysadit levně a udržitelně klasický strom.

Neklademe si za cíl nahrazovat živé stromy, ale umisťovat zeleň i tam, kde by to z dispozičních důvodů nebylo jinak možné, a tak rozšiřovat biodiverzitu ve městech.


Ve dnech 30 - 31.8.2022 došlo k prvním instalacím konstrukcí pro popínavé rostliny AS-POUSTR Singapur na veřejném prostranství městské zástavby Prahy 6 Dejvice. Instalace konstrukcí proběhla ve spolupráci se Skupinou PRE, THMP a ČZU. Celkem byly instalovány dvě nerezové konstrukce vzdálené od sebe asi 400 m, jedna v lokalitě zastávky metra Hradčanská a druhá na ulici Dejvická směr Vítězné náměstí. Konstrukce je zakotvená do speciálního prefabrikovaného květináče, který je navíc osazen obvodovou lavičkou a dvěma lampami sloužící jako veřejné osvětlení. V lokalitě zastávky metra Hradčanská byla konstrukce navíc opatřena systémem vodní mlhy.

S nápadem solitérní konstrukce zajišťující stínění tvarově připomínající strom jsme přišli s ohledem na problematické uzly měst, ve kterých podzemní sítě nebo jiné překážky neumožňují zasadit strom a tlak na projektanty v maximální možné míře redukovat efekt městských tepelných ostrovů.

S ohledem na jedinečnost konceptu jsme zažádali a po zprocesování i získali ochrannou známku a užitný vzor na daný koncept u patentové kanceláře Kania, Sedlák, Smola, s.r.o. První konstrukce byla instalována v areálu naší firmy v Brně, na ulici Kšírova v květnu 2021. Díky této instalaci jsme si ověřili postup montáže a mohli tak nabídnout ucelený finální produkt.

popínavý uliční strom AS-POUSTR

Pilotní instalace v Praze byla koncipována jako výměna sloupů veřejného osvětlení. Tedy záměna klasické lampy za konstrukci AS-POUSTR Singapur. Lampy jsou na konstrukci Singapur ve výšce přes 5 metrů. Průměr „koruny“ navíc dosahuje téměř 5-ti metrů a tak by měla konstrukce zajistit příjemný stín v letních dnech.

Obě lokality jsme zvládli instalovat v rámci dvou dnů. První den došlo, za pomoci jeřábu, ke složení prefabrikátu s již připevněnou lavičkou a ke vztyčení a zakotvení hlavního nosného sloupu (kmenu) na obou lokalitách. Druhý den se za pomocí plošiny, kterou zajistila THMP nainstalovala „koruna“ u obou konstrukcí. Během montování koruny byl současně vyplněn betonový květináč strukturovaným substrátem a zasazeny popínavé rostliny. Výběr popínavých rostlin a zasazení zajistila ČZU.

V lokalitě zastávky metra Hradčanská se jednalo o druhy: Akebia quinata, Clematis x Jackmanii (různé kultivary), Vitis vinifera, Lonicera heckrottii, Lonicera henryi. V lokalitě ulice Dejvická byla navíc konstrukce obohacena o druh Wisteria sinensis.

chytrý strom AS-POUSTR _ popínavé rostliny

Vodní mlhu v optimálním případě uvažujeme zásobit zachycenou dešťovou vodou, která je k jednotlivým dýzám vodní mlhy dodávaná čerpadlem přes terciární čištění (hygienizaci).

Díky staticky určité konstrukci si případní zájemci mohou navolit doplňkové vybavení dle vlastních představ a potřeb dané lokality. Nebavíme se tak pouze o veřejném osvětlení, lavičce, vodní mlze, ale i například o dobíjecích stanicích na kola, elektromobily případně mobilní telefony, systém signalizace obsazenosti parkovišť atd. Představivosti se meze nekladou, pokud nebudou doplňky na úkor estetiky a funkčnosti konstrukce.

chytrý strom AS-POUSTR _ lavička

Koncept našich konstrukcí má za cíl doplnit zeleň a biodiverzitu ve městech. V žádném případě si neklademe za cíl nahrazovat konstrukcí stromy. Jedná se o prvek sloužící k umístění zeleně tam, kde by strom nebylo jinak možné zasadit.

Na závěr přání, ať se popínavým rostlinám na našich konstrukcích daří. Rychle zarostou celou konstrukci a kolemjdoucím umožní přes den posezení ve stínu „lampy“.

chytrý strom AS-POUSTR

Všem, kteří se na pilotní instalaci podíleli děkujeme!

Ing. Ondřej Prax
https://www.asio.cz/cz/popinave-ulicni-stromy-as-poustr