Vítejte na recyklovně z použité vody!

3. 3. 2015

Nechyběli zástupci z akademické ani průmyslové sféry. Ústředním tématem letošní akce byly recyklace ve všech svých podobách. Seminář byl poskládán ze série přednášek řazených tematicky do tří bloků. Přednášky představovaly úvod do problematiky a identifikovaly stěžejní otázky a posloužily jako základ pro diskuzi. Témata recyklace nutrientů, popela a celulózy byla proložena přednáškami zabývajícími se závlahami odpadní vodou a srovnáním aktivačních a anaerobních procesů na čistírně. Prezentace byly doprovázeny rozsáhlými a přínosnými diskuzemi k prezentovaným tématům, kde se střetávaly názory významných představitelů vodního hospodářství u nás. Profesní rozmanitost účastníků napomohla k uchopení každého z témat z různých úhlů pohledu.

Vítejte na recyklovaně z odpadních vod

Seminář byl zakončen moderovaným workshopem, kde dostali všichni zúčastnění příležitost kreativně využít své odbornosti při využití maxima recyklačních technologií na modelovém městečku. Zúčastnění byli rozděleni do čtyř pracovních skupin, tak aby skupina byla co nejrůznorodější z hlediska odborných znalostí, zkušeností a zaměření jednotlivců – viz foto. Všechny skupinky dostaly jednotné zadání – město s průmyslovou zónou a dosluhující čistírnou. Cílem každého týmu bylo ve spolupráci navrhnout systém čištění vznikajících odpadních vod takovým způsobem, aby byly v maximální možné míře využity recyklační technologie a objem produkovaného odpadu a vypouštěných vod po čištění byl minimální. Každý z týmů se názorově střetl nad návrhem unikátního řešení, které bylo prezentováno, diskutováno a obhajováno v konfrontaci s názory jiných skupin. V podvečerních hodinách byl workshop zdárně zakončen a hosté i s organizátory se přesunuli do příjemného prostředí vinného sklípku PATRIA. Degustace vín a lahodné jídlo umocnily dobrou atmosféru a napomohly k volnému pokračování futuristických diskuzí a představ nad čistírnami budoucnosti.

Ing. Jana Matysíková