Voda je život – úvod do problematiky využití vody

13. 5. 2020

Čistírny odpadních vod

Technologie pro úpravu vod

Recyklace vody & energie

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

V rámci webináře se dozvíte základní info o vodě a souvislostech s programy na podporu udržitelnosti a dotačních titulech pro podnikatele i nepodnikající soukromé osoby.

Tipy, jak optimalizovat spotřebu vody ve firmách, kde hledat možnosti úspor a jak podpořit její znovuvyužití
- Srážkové vody (minimalizace odtoku, využití srážkových vod )
- Pitná voda – využití místních zdrojů
- Recyklace vod a rekuperace energie z nich

Přednášející
Ing. Karel Plotěný, jednatel firem ASIO
Ing. Petr Hajný, výkonný ředitel firmy HUTIRA VISION
Ing. Lenka Hoferková, oddělení výzkumu a vývoje, ASIO TECH

Záznam z webináře najdete na našem ASIO YouTube kanále: https://youtu.be/AVh3tGH4rmg