Vodohospodářská padesátka – Hradec Králové 2022

16. 9. 2022

Nutno dodat, že před tímto organizátorem je nutné smeknout pokrývku z hlavy. Jak značení trasy závodu v terénu, tak přiložená publikace pro pěší i cyklistickou trasu byly na dobré úrovni, organizace závodu i připojeného programu byly skvělé.

Vodohospodářská padesátka 2022 _ ASIO

À propos, jak je již zvykem, tak název závodu trochu mate prvně zúčastněné, kteří marně hledají v propozicích trasu o délce 50 kilometrů, či milimetrů, nebo snad hektometrů? Snad jen Anglosasové by si mohli při přepočtu na míle přijít na své, neboť cyklistická trasa v tomto případě obsahovala právě výživných necelých osmdesát kilometrů, což odpovídá padesáti mílím. Pěší trasa potom se již zcela vymyká možným přepočtům a svojí délkou 88 583 stop mate už i zmíněné Anglosasy (27 km).

Ale to trochu předbíhám. Naše úderná skupinka čítající v počátku 18 účastníků se pár dní před závodem zúžila na členů sedmnáct a v den odjezdu ještě dále zredukovala o jeden kus na konečných šestnáct závodníků.

Prolog

První nutnou podmínkou účasti bylo dopravit závodníky a jejich bicykly do místa konání, což se nám za pomoci čtyř osobních automobilů a jednoho vozidla přípojného skutečně podařilo. Ač dosíci Hradce Králové nebyla v pátečním provozu úplná legrace, to hlavní teprve přišlo na místě. Na místě totiž bylo parkovacích stání poskrovnu, a tak jsme všechny batožiny a velocipédy, jakož i ostatní zavazadla narychlo vyházeli z našich vozidel (abychom je mohli přeparkovat) a řečená zavazadla jsme pak postupně labyrintem podchodů, chodeb a schodišť vynášeli až do našeho pátého patra čtvrtého A bloku. Jestli si dobře pamatuji, bylo to zadní branou, potom doprava, krátkou chodbou na točité schodiště, kterým jsme se stočili vzhůru doleva, potom obrátka u recepce o 270˚, po krátkém schodišti dolů rovně až ke druhému schodišti zase dolů, potom spojovacím krčkem asi padesát metrů do suterénu vedlejší budovy, zde obrat o 90˚ vpravo a následně dvojramenným schodištěm vzhůru šest pater. A to všichni nejméně třikrát. A do toho se nám ještě motali současně vystupující a zavazadla transportující účastníci ostatních výprav z přijíždějících autobusů. Všechno nakonec dobře dopadlo a ztráta 1 ks cyklistické přilbice se zdála nakonec být ztrátou nepříjemnou, ale přijatelnou. Konec rozcvičky.

První etapa

Předzávodní večer většinou začíná odchodem na večeři, který naše skupinka realizuje vždy až na poslední chvíli určeného časového limitu, nebo častěji i po ní. Nejinak tomu bylo i letos. Výběr ze tří jídel příjemně překvapil, stejně jako jejich přiměřená kvalita. S plnými žaludky se plánuje lépe, ještě lépe však za hudebního doprovodu, podpořeného iontovými nápoji provenience místní i zahraniční. A nezaháleli jsme ani v těchto činnostech. Postupně jsme si při podrobném plánování za pomoci dvou kytar, cajonu, djembe a kontrabasu podmanili podstatnou část startovního pole, které kolem nás během večera korzovalo. Ono totiž nejen korzovalo, ale i tančilo, zpívalo a jedlo, pilo a dobře se mělo.

Vodohospodářská padesátka 2022 _ ASIO

Jednoznačný úspěch naší skupinky v této první etapě. Vítězství na celé čáře nám poněkud pokazila bába kolejná, ale řekněme si rovnou, díky za ni a její tlak na ukončení akce a dodržování nočního klidu a kolejního řádu. Následné vyklusání po této první etapě v blízkém karaoke baru již nemohlo změnit naprostá pozitiva této etapy.

Druhá etapa

Ranní vstávání nebylo po úspěšné včerejší etapě nejsnadnější, zvláště když se ukázalo skutečně jediné úzké hrdlo v plánování akce. Tím byl nástup na snídani, kdy šestkrát zatočený lidský had čekajících strávníků poněkud přibrzdil entuziasmus nás, natěšených závodníků.

Vodohospodářská padesátka 2022 _ ASIO

Přesto, na start jsme dorazili ještě sedm minut před ukončením startovacího okna. Leč právě zjištěná a již zde zmíněná absence závodní přilbice nás přece jen asi o dvacet pět hledacích minut pozdržela a záchranou byl pro nás ředitel závodu, jenž bez nejmenších skrupulí Kubovi nabídl helmici svou a my jsme mohli vyrazit. Ještě před naším skupinovým cyklistickým startem ovšem z našeho středu vyběhli na pěší trať Marťa a Marek.

VH 50 2022 _ ASIO

Cyklistická trasa se chvíli motala zastavěným územím Hradce, kde jsme ještě nemohli plně využít našich nově nabytých znalostí jízdy v pelotonu, jízdy ve dvojicích, čtveřicích a z kopce, ale po vyběhnutí trasy do extravilánu už naše početná skupinka neměla na trati konkurenci.

VH 50 2022 _ ASIO

Vedoucí našeho soukromého pelotonu Honza jen jednou podlehl volání divočiny a odbočil nás z naplánované trasy. Zajížďka ovšem nebyla dlouhá, natož náročná. Rovněž pretekár Julek jel jako po másle a tvořil to tvořivější při našem prorážení vzduchu v čele naší skupinky. I ostatní se náležitě činili. Alex, Evča, Janča, Leňa, Ivča, Lucka, stejně tak jako mužská část čítající Romana, Jarka, Pavla, Tondu, Kubu a Dana jela v rámci svých neomezených možností naprosto dokonale, střídali se ve skupinkách i mimo ně a celý ansámbl tak tvořil nejpočetnější společnou organizovanou skupinku na trati. I na počasí jsme měli štěstí, celý den polojasno střídalo polooblačno a obráceně, a tak se jelo krásně, a ani závěrečná dešťová hodinka už nás nemohla zastavit. Cílem jsme projeli všichni, tedy beze ztrát, a hlavně ve výborném čase, který ovšem nikdo z nás nezná.

VH 50 2022 _ ASIO

Epilog

Na společenský večer jsme vyrazili přes půl města pěšky a je krásný ten večerní Hradec Králové. Pozvaná kapela hrála ponejvíce šlágry z let šedesátých, hity z let osmdesátých a devadesátých a úderné písně z počátku jedenadvacátého století. Za pomoci tohoto hudebního doprovodu jsme mohli uvolnit nashromážděnou únavu ze svalů a kloubů a poté, opět po noční procházce směrem na kolej, uložit naše zrelaxovaná těla k zaslouženému odpočinku. Takže, už jen ráno, snídaně, naložit věci a domů!

Ing. Antonín Vondruška