VODOVODY-KANALIZACE 2017: Čeští i zahraniční odborníci a lídři trhu budou řešit nové technologie i legislativu

16. 5. 2017

V rámci doprovodného programu zazní i přednáška " Jak recyklovat vodu z koupelen? "

Snažit se vyvrátit námitky proti recyklaci šedých vod se bude snažit Vladimír Jirmus ze společnosti ASIO NEW, spol. s r.o. „Ještě stále, a to i lidé z oboru, neví, co přesně si pod pojmem šedá voda představit. Z toho pak vyplývá i nedůvěra k recyklaci těchto vod a někdy i úplně nesmyslné požadavky na provoz zařízení na recyklaci a požadované parametry,“ vysvětluje.

dělení vod

Znovuvyužití šedých odpadních vod, zejména těch, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod., je jednou z cest, jak snížit spotřebu pitné vody a redukovat množství vypouštěných vod. Po úpravě je možné využít vodu jako provozní, tzv. bílou vodu, pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad, čímž vzniká výrazná, a to až padesátiprocentní úspora ve spotřebě pitné a produkci odpadní vody. „V rámci příspěvku budou přiblíženy technologie, které dokáží zabezpečit požadavky na kvalitu z hlediska znovupoužití, i to, jak by se měla změnit legislativa, aby její požadavky vedly k co nejefektivnějším řešením z hlediska udržitelnosti. Tedy recyklaci, která by byla na jedné straně bezkonfliktní vůči životnímu prostředí a zdraví a na druhé straně, co nejméně zatěžující ty, kteří se o recyklaci, a tedy udržitelné chováním snaží nebo jsou ekonomickými okolnostmi nebo místními podmínkami k recyklaci donuceni,“ říká Vladimír Jirmus.