VUT a management

20. 3. 2019

Myslím, že to je pro studenty výlet do oblasti, která na ně v budoucnu tak jako tak čeká. Většina z nich dříve nebo později bude někoho řídit, a tak doufáme, že nějaká ta zkušenost a moudrost jim pomůže se zorientovat v problematice.

Jako vždy jsme představili základy managementu – mapu úspěšnosti, obsah sociálního a technického subsystému, činnosti oddělení marketingu, ekonomického oddělení, personálního oddělení atd.

Management je vlastně umění řízení, a tak přejeme všem studentům, aby toto umění ovládali s lehkostí.

Ing. Karel Plotěný