Využití AS-TTE ROŠTů jako ochrany kořenového systému stromů

17. 7. 2018

Konflikt potřeba komunikace x ochrana stromů

Staré stromy jsou již spojeny s místem, mají svou estetickou a především ekologickou hodnotu, která je nenahraditelná. Nedostatek místa a nutná infrastruktura si však často vyžadují zpevnit plochy v místech, kde se nacházejí kořeny stromů. Obvyklé zpevnění v takovém případě nepřichází v úvahu, ochrana stromů je tak pro projektanty, kteří jsou nuceni zpevnit plochu docela oříšek a výzva. Zatížení násypem, zhutnění a zatížení více než tuna na čtvereční metr vedou k tomu, že z okolí kořenů se ztratí vzduch, nedochází ke komunikaci vody, a to vede k nevratným důsledkům pro kořeny stromů. Doposud bylo vhodným řešením jen přemostění prostoru kořenů, což vzhledem k nákladům bylo možné jen tam, kde byly zvláště cenné stromy

Inovativní způsob ochrany kořenů ve zpevněných plochách

Hospodárné řešení ochrany kořenů stromů nabízí systém s využitím AS-TTE ROŠTů , které jsou vyrobeny z recyklovaných plastů, jsou robustní a umožňují roznesení tlaků na větší plochu, díky tomu pak potřebují jen nízkou podkladní vrstvu a tedy minimální odebrání původní zeminy. Tímto řešením se také dá dosáhnout plnohodnotného decentrálního zasáknutí. Výhodou AS-TTE-MultiDrain PLUS roštů je to, že se spojují pomocí zámků do prostorové konstrukce, což drasticky snižuje nároky na únosnost podloží, případně na hutnění podloží. Systém je možné použít již od únosnosti terénu 10 MPa (MN/m²), což je únosnost, kterou má obvykle již i rostlá zemina.

zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy

Roznesení zatížení je možné díky efektu „sněžnic“ a odpadají tak podkladní vrstvy. Nezávislé posouzení potvrdilo, že z hlediska zatížení je možné únosnost AS-TTE ROŠTů srovnat s únosností původní zámkové dlažby, přičemž tlak na podloží se snížil o 76 %. Prostor kořenů je tak chráněn před bodovým zatížením, které způsobuje nežádoucí zhutnění, v případě srovnání s přemostěním kořenového prostoru tak zejména odpadá stavba náročných základů.

Použití AS-TTE ROŠTů pro překlenutí kořenového prostoru odpovídá německému předpisu RAS-LP 4, DIN 18920, což umožňuje menší náklady na řešení cenných stromů a ponechání méně „cenných“ stromů a jejich hospodárné vyřešení.

V závislosti na předpokládaném zatížení a vrchní vrstvě mohou být podkladní vrstvy tvořeny nízkou vrstvou, a to již od 11 cm, což odpovídá vlastní hmotnosti cca 50 kg/m². Vedle enormního snížení zatížení nadložím a tloušťky zabezpečují rošty AS-TTE prostorové provzdušnění a příjem vody a tím vytvoření vhodných podmínek pro strom. V praxi se při realizaci nahradí nadloží kořenů únosným substrátem – pro pohyb osob a osobních automobilů se kladou AS-TTE ROŠTy přímo na substrát. Při větším předpokládaném zatížení se předpokládá vytvoření provzdušňovací vrstvy z lehkého materiálu s většími zrny (např. pěnového skla) mezi TTE ROŠTy a nosnou vrstvou se substrátem. Rošty je možné vyplnit betonovými dlaždicemi nebo opatřit zásypem, který tvoří horní vrstvu. Ve vhodných případech je také možné rošt ozelenit.

zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy

Skladbou s AS-TTE ROŠTy může být nahrazen i obvyklý způsob 2 v předpise FLL také pro novou výsadbu. Což nahrazuje obvyklé řešení v okolí stromů přemostěním kořenů a je tím zabezpečeno jak dýchání kořenů, tak i plošné zasakování.

Radek Líška

Podívejte se animaci, kterou jsme pro vás připravili "Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTy"