Využití pracích vod z filtrace bazénů v aquaparku v Poreči

21. 8. 2014

Snížení nákladů za energie je dnes hlavní prioritou většiny provozovatelů. Vzrůstající cena energetických vstupů vede k hledání alternativních řešení, vedoucích ke snížení provozních nákladů.

U veřejnosti existuje již povědomí o možnosti dělení vod, přesto je zatím na tuto možnost nazíráno spíše jako na exotickou novinku nehodící se do našich „bohatých“ zemí. Je pravdou, že u nás je stále relativní dostatek levné vody, a tak je využití těchto způsobů okrajovou záležitostí. S rostoucí cenou vody je však její dělení na pořadu dne. Pokud si klademe otázku kde, v jaké oblasti, tak si musíme logicky odpovědět – tam, kde se to nejvíce vyplatí, tam, kde za nejmenší náklady dosáhneme největšího efektu. Z celé škály možností hospodaření s rozdělenými odpadními vodami se jeví perspektivně oblast využití šedých vod , tedy vod bez fekálií a moče, např. jsou to vody z van, sprch, umyvadel, a to zejména v hotelích, nemocnicích, administrativních budovách, sportovních a lázeňských centrech. Mezi největší spotřebitele pitné vody patří mj. wellness centra, plavecké areály a lázně.

Nejvíce možností a prostředků, které ovlivňují budoucí vývoj objektu, je v rané fázi projektu. Čím více se blíží moment, kdy bude budova provozována, tedy reálně začne plnit svůj účel, tím více se zužuje prostor pro změny výsledného díla. Pokud se nám podaří na začátku životního cyklu budovy ovlivnit její technologie, lze pak podstatně ovlivnit i její budoucí energetickou náročnost. U provázaných systémů v objektech je každá budoucí změna svým způsobem nežádoucí a řešení časově i finančně náročné. Firma ASIO, spol. s r.o. se snaží problematikou úspor zabývat již v těchto raných fázích projektů v širokém spektru využití nejenom z hlediska nových procesů úpravy vod (opětovné použití vyčištěné odpadní vody v technologických i jiných procesech), ale i energetických zisků a jejich zpětného využití k výrobě např. elektrické energie, tepla nebo i chladu (tepelná čerpadla, kogenerace, ORC turbíny, absorpční chladiče, …).

Jedním z příkladů může být výstavba nového aquaparku „Aquacolors“ v chorvatské Poreči, kdy jsme spolupracovali s architekty už ve fázi architektonického návrhu a studie a pak také následně v prováděcím projektu.

aquapark Poreč

Provoz aquaparku je velmi náročný na dodávku pitné vody

Součástí stávajících provozních nákladů jsou náklady na povinnou dodávku pitné ředící vody (u nás v ČR např. 30 l/návštěvníka pro kryté bazény, 60 l pro venkovní koupaliště), která se musí dopouštět do recirkulačního systému bazénové vody. Tato ředící voda, která u aquaparku v Poreči představuje až 120 m 3 vody denně, odteče bez užitku do kanalizace a musí se nahradit vodou novou. Největší spotřebu z tohoto množství však představuje voda, která se používá na praní filtrů. Tady jsme proto navrhli čištění této vody pomocí moderní membránové technologie - ta zajistí její vyčištění prakticky v kvalitě pitné vody a tato voda je zpětně použita ze 2/3 jako ředící voda, zbylá 1/3 je pokryta pitnou vodou. Z praktického pohledu je prací voda z filtrů nejvíce znečištěna ve zhruba první čtvrtině pracího cyklu filtrů. Proto jsme dále navrhli, že tato nejvíce znečištěná voda bude odvedena do kanalizace a až poté bude přesměrována do akumulace k vyčištění membránovou technologií. Dosáhli jsme tím dalších úspor v provozních nákladech na její čištění (snížení nákladů na mechanické předčištění, snížení četnosti odkalení akumulační nádrže, prodloužení doby nutné regenerace membrán), než kdybychom čistili celé množství pracích vod s vysokou hodnotou znečištění.

aquapark Poreč - aquacolors

V současné době probíhají dokončovací práce na aquaparku a po uvedení do plného provozu Vás budeme rádi informovat o praktických zkušenostech těchto řešení.

Z ekonomického pohledu je zmíněná technologie investičně návratná do cca 4 let jen proti ceně vody i se započítáním provozních nákladů čistírny pracích (tzv. šedých) vod.

Závěrem lze konstatovat, že implementace úpravy šedých vod, příp. použití bílých vod v takovýchto provozech, ale i ve sportovních a lázeňských centrech, hotelích a restauracích, se ukázala jako technicky možná. Když vezmeme, že šetříme nejen náklady na nákup vody, ale i za její vypouštění, je výhodné i při dnešních cenových relacích řešit dělení odpadních vod ve všech nových projektech. V budoucnu, kdy se počítá s nárůstem ceny za vypouštění odpadní vody na cca 100 Kč/m 3 , pak ekonomické vyhodnocení vyjde ještě příznivěji. To stejné platí i pro další objekty s většími možnostmi použití vyčištěné šedé vody.

Údaje v článku jsou použity z firemních materiálů firmy ASIO, spol. s r.o.

Ing. Stanislav Piňos
http://www.asio.cz/cz/energie-a-oze