Využití srážkových vod

10. 3. 2016

Podívejte se na tuto animaci a získáte přehled o možnostech řešení.

http://www.asio.cz/cz/hospodareni-s-destovymi-vodami