Využití technologie na čištění šedých vod AS-GW/AQUALOOP ve světě

9. 4. 2016

Jednalo se jak o menší instalace pro rodinné domky, tak i o větší celky, např. wellness v Olomouci nebo hotel Galant**** v Mikulově.

Jak je to ale s realizacemi technologie AQUALOOP ve světě? Kde všude se systém recyklace vody využívá?

Afrika

Vzdělávací zařízení Christian Brothers Centre, Stellen­bosch, JAR

V tomto případě nebylo možno využít dešťovou vodu, protože srážky nejsou dostačující a nebylo by možno instalovat velkou nádrž pro sběr dešťové vody. Využití šedé vody je tedy jedinou alternativou, jak ušetřit pitnou vodu. Centrum leží v překrásném městě Stellenbosch na západě země. Je to první instalace systému AQUALOOP v Jižní Africe. Šedá voda je recyklována z koupelen v ubytovně – celkem je napojeno 6 sprch a několik umyvadel. Voda je pak dále využita na splachování toalet. Systém AQUALOOP je instalován ve stávajících jímkách. Použití stávajících nádrží je velice výhodné - snižuje počáteční investici.

Šedé vody _ Vzdělávací zařízení Christian Brothers Centre, Stellen¬bosch, JAR

Austrálie a Nový Zéland

Rodinný dům, předměstí Christchurch - Opawa, Nový Zéland

Šedá voda z koupelny je vyčištěna pomocí AS-GW/AQUALOOP a znovu využita pro splachování toalet a praní prádla. S dalším použitím dešťové vody ze střechy domu, aktuálně využívané pro přímou potřebu, je počítáno v budoucnu – majitelé jsou připraveni na všechny možnosti, které by mohly nastat. Začleněním systému na recyklaci šedé vody vznikla majitelům úspora 30-40 % vody, což je důležité mj. i v případě delšího období sucha.

Ecobuilt Home, Christchurch, Nový Zéland

Jedná se o řešení ekologického bydlení, které kombinuje recyklaci šedé vody a využití dešťové vody. EcoBuilt Home je tak jednou ze staveb s nejefektivnějším využíváním vody v Christchurch. O to, aby byl k dispozici vždy dostatek vody, se stará jednotka AS-RAINMASTER Favorit.

Rodinný dům, předměstí Christchurch - Addington, Nový Zéland

Tato ekologická stavba získala 10 hvězd v hodnocení Homestar, což je na Novém Zélandu skutečně prestižní záležitost. Šedé vody ze sprchy, vany a umyvadel jsou po recyklaci technologií AQUALOOP smíchávány se zachycenou dešťovou vodou a znovuvyužívány pro splachování, praní a závlahu. Pro zajímavost uveďme, že dům je dále vybaven mj. systémem pro využívání solární energie, fotovoltaickými panely pro ohřev teplé vody, rekuperací odpadní vody ze sprchy, podlahovým vytápěním atd.

Rodinný dům, předměstí Christchurch - Addington, Nový Zéland

Rodinný dům, Auckland, Nový Zéland

Rodina se rozhodla žít ekologicky a přispět k udržitelnému využívání vody, s čímž souvisel právě i výběr zařízení na recyklaci šedé vody. Zvítězil systém AS-GW/AQUALOOP 6 v kombinaci s jednotkou AS-RAINMASTER Eco 10 pro doplňování pitné vody v případě nedostatku šedé vody. Šedé vody z koupelny jsou znovuvyužívány pro splachování toalet, praní a jako užitková voda na úklid a zalévání.

Evropa

Soukromá rezidence, ostrov Korfu, Řecko

Bohaté srážky během mírné zimy zásobují celý ostrov a vytváří tak dostatečnou zásobu podzemní vody pro celý rok. Z tohoto důvodu místní samospráva nedostatek vody zatím neřeší. Jinak je tomu u soukromých rezidencí, které chtějí být ve stylu „green“ a vodu nejen čistit, ale i znovuvyužít. To je případ i naší realizace na ostrově Korfu. Odtok z čistírny je veden do nádrže s mikrofiltrací, v níž je osazena technologii AQUALOOP. Dočištěná a hygienizovaná voda pak slouží pro zavlažování zahrady soukromé rezidence (podrobnější informace zde ).

Rodinný dům v Kelmis, Belgie

Voda v domě je řešena velmi zajímavě. Dešťová voda ze střechy je svedena do retenční nádrže o objemu 8 m 3 . Tato nádrž je podzemní a je umístěna před domem v parku. V nádrži je umístěna vestavba AS-GW/AQUALOOP pro filtraci dešťové vody. Šedá voda je svedena od sprch a vany do technické místnosti. Pro šedou vodu jsou osazeny dvě nádrže o objemu 300 l. Takovéto zapojení umožňuje plně využít jak dešťovou vodu, tak i vodu šedou. Pro srovnání je možno uvést, že roční spotřeba pitné vody v této domácnosti je cca 10 m 3 .

Recyklace vody _ RD Belgie