Využívání šedé vody & silniční zasakovací AS-TTE ROŠTy

8. 6. 2021

Šedé vody

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Jak hospodařit s dešťovou vodou a pitnou vodou ve městě? Je mnoho způsobů. Jedním z nich je například využívání šedé vody na splachování nebo tvorba zpevněných propustných povrchů . Více v našem workshopu, který vznikl díky Nadaci Partnerství.

Workshop "Využívání šedé vody & silniční zasakovací AS-TTE ROŠTy"