Výzkumné oddělení doporučuje Oslavu

14. 8. 2017

Jako každým rokem, i letos jsme naplánovali teambuilding našeho výzkumného oddělení . Tentokráte jsme se shodli na trochu dobrodružnějším a fyzicky náročnějším zaměřením. Vyrazili jsme na Oslavu. Nemyslím tím oslavu někde v restauraci, ale oblast údolí řeky Oslavy poblíž Ivančic. Ve čtvrtek po práci jsme si sbalili základní výbavu pro přežití v přírodě a vyrazili jsme z Brna do divočiny Oslavanských údolí.

Výzkumné oddělení doporučuje Oslavu

Výchozím bodem pro nás byla obec Ketkovice, z které jsme zamířili k první vyhlídce, ke zřícenině hradu Levnov, okolo Ketkovického a Senohradského mlýna na malé občerstvení do Senorad. Zde doporučujeme malou sezónní hospůdku Senobike, kde je velmi příjemná obsluha a dobré pivo a nakládaný hermelín. Večer jsme zakončili posezením v údolí Oslavy u táborového ohně. Druhého dne jsme postupovali přes hrad Kraví hora a dále údolím podél řeky. Pro cestovatele, kteří mají rádi klid, ideální čas na klidnou vycházku. Většina cesty vede údolím podél řeky Oslavy či lesem, tak i v parných dnech poskytuje příjemné klima. Údolím vede dobré turistické značení doplněné infomačními tabulemi o zdejší historii i fauně a floře. Zajímavostí mohou být např. zmínky historie zdejších hradů, kým byly budovány, že některé byly obývány loupeživými rytíři (hrad Kraví Hora), některé byly zcela zapomenuty a znovu objeveny (Levnov – Ketkovický hrad) apod. Naše putování přírodou jsme zakončili občerstvením v Obci Březník, odtud pak již autobusem do Náměště a zpět do Brna. V Březníku se nám ještě před odjezdem podařilo na autobusové zastávce natrefit i na fajn místní kronikářku, která se nám rozvyprávěla o místní obci a obyvatelích, ukázala nám dobové fotografie, popsala tradice, ukázala kroje atd. Dozvěděli jsme se například kdo sa včíl ženil, kdy vyhořel kostel, kde byla pošta, který dům byl prví v obci, ale i to, že je sucho a musí sa dennodenně zalévat). Naši trasu si můžete prohlédnout v mapce (neobsahuje jen odbočku k hospůdce v Senoradech).

Výzkumné oddělení doporučuje Oslavu _ mapa

Tento způsob teambuildingu se nám natolik zalíbil, že uvažujeme o něčem podobném příště. Doporučujeme i Vám. Budiž nám náš teambuilding inspirací i pro Váš prázdninový výlet!

Ing. Jaroslav Lev, Ph.D.