Webinář "AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy"

23. 11. 2017

S rozvojem technologií ČOV pro obce je třeba také řešit otázky minimalizace produkce kalů a ekonomiky jejich zpracování - touto problematikou se bude zabývat zmíněný webinář.