Webinář "Nový zákon o odpadech, jak na kaly a gastro odpad"

26. 8. 2021

Kalové a odpadové hospodářství

Připravili jsme pro vás další bezplatný on-line seminář (webinář) tentokrát na téma Nový zákon o odpadech, jak na kaly a gastro odpad , který je již nyní dostupný na ASIO YouTube: https://youtu.be/myezha--veQ

Poznámka autora: omluva a oprava výkladu: Gastro odpad není hodnocen jako nebezpečný odpad a jeho přepravu není nutné ohlašovat přes ISPOP. Podmínka hygienizace ovšem před dalším nakládáním zůstává.

Anotace: Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a k němu vydaná vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady se dotkly i kalů a kuchyňského odpadu. Jak s kalem a s kuchyňským odpadem nakládat je předmětem tohoto webináře. Obsah je zredukován na úvod do problematiky nakládání s těmito odpady, neboť s ohledem na množství a rozsah nových legislativních požadavků by vystačil na několik hodin. V přednášce zazní nejdůležitější paragrafy, které jsou i dohledatelné na www.zakonyprolidi.cz .