Webinář "Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS"

29. 1. 2021

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Čistírny odpadních vod

V rámci webináře "Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV , maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS" jsme se zaměřili na optimální řešení venkovských oblastí (i obcí), které vychází z konkrétních podmínek na lokalitě. Provedli jsme srovnání jednotlivých řešení a jejich vhodnosti s ohledem na lokalitu. Srovnání variant by mělo být podkladem pro návrh udržitelného řešení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro obce. Webinář je vhodný jak pro odpovědné řešitele plánů (PRVK), tak i zastupitele obcí.

Záznam z webináře najdete na YouTube ASIO: https://youtu.be/2maHjTNankE