Webinář "Venkov, sucho, legislativa a udržitelnost"

10. 6. 2020

Čistírny odpadních vod

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Připravili jsme pro vás webinář, který je k  rátkým shrnutím problematiky odkanalizování venkova, rozdílů v řešení měst a obcí, odlišností z hlediska zadávacích podmínek z hlediska sucha, legislativy a udržitelnosti. Zaměříme se na rozdíly venkova a města z pohledu hospodaření s vodou - zásobování vodou, řešení odpadních vod , srážkových vod a cirkulárního přístupu, na funkci krajiny a sociální aspekty hospodaření s vodou na venkově.

Přejeme vám příjemnou podívanou.

Webinář najdete na ASIO YouTube kanále: https://youtu.be/Ss1qm7dC7wg