Webinář „Venkov - volba vhodného (udržitelného) řešení pro obec“

11. 4. 2019

Kalové a odpadové hospodářství

Semináře se věnovaly problematice řešení odpadních vod ve venkovských oblastech. Účastníky zaujaly zejména možné varianty řešení odpadních vod v obci a jejich hodnocení, dotace a novinky v legislativě, které úzce souvisí s povolováním čistíren odpadních vod a změnami plánů rozvoje vodovodů a kanalizací nebo technická řešení decentrálu , která se zaměřovala především na lokality s vysokými požadavky na kvalitu čištění odpadních vod.

Semináře splnily očekávání a reakce účastníků byly pozitivní. Podnětné byly i pro nás, díky zpětné vazbě účastníků, kteří nám poskytli cenné náměty na další semináře, ale také své postřehy a zkušenosti s legislativou, která mnohým připadá často složitá a procesy zdlouhavé, nebo názory na zasakovací rošty AS-TTE a vegetační ČOV. Děkujeme všem účastníkům, že se s námi podělili o své názory.

Připravili jsme pro vás webinář na téma „ Venkov - volba vhodného (udržitelného) řešení pro obec “, který je malým připomenutím toho, co se v rámci seminářů řešilo.

Webinář „Venkov - volba vhodného (udržitelného) řešení pro obec“ najdete na našem Youtube kanále: https://youtu.be/xvFcihTLKQk