Webinář "Zápach a jeho řešení v malém i velkém"

27. 8. 2020

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Čistírny odpadních vod

Čištění vzduchu

Připravili jsme pro vás další bezplatný online seminář (webinář) tentokrát na téma Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu . Webinář je již nyní dostupný na našem YouTube kanále: https://youtu.be/PFyCy_B-qm8 . Přejeme vám příjemnou podívanou.

Popis webináře: Desodorizace je obor, který se v poslední době začal intenzivněji rozvíjet zejména díky nejrůznějším aktivitám, které si uvědomují, že vliv na zdraví se nedá dlouhodobě podceňovat. ASIO TECH se tradičně touto problematikou zabývá a má co nabídnout, a to jak při řešení problémů s prostředím celkově (výroba, objekty čistíren odpadních vod ), tak i s místními úniky zápachu z  čerpacích jímek nebo kanalizací.

Rádi bychom vás také pozvali na náš online seminář Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně? , který proběhne 3.11.2020 .

Seminář se bude zabývat problematikou řešení venkova s ohledem na adaptaci na změnu klimatu. Tentokrát dvěma konkrétními oblastmi, které s vodou v krajině úzce souvisí – s kalovou koncovkou malých čistíren a decentrálním řešením obcí po stránce odpadních vod a tím pádem i kalů. Zmíněna budou jak technická řešení, tak i související legislativa.

Hlavní odborná témata

Kalová koncovka malých čistíren odpadních vod

  • Použití kalu na zemědělské půdě a vliv na kvalitu půd - Ing. Jaroslav Záhora, CSc., MENDELU
  • Posouzení možnosti spalování kalů v Rakousku (překlad zprávy) a srovnání se stavem u nás - Ing. Karel Plotěný, ASIO
  • Řešení kalového hospodářství malých čistíren – Ing. Michal Šubrt, ASIO TECH, spol. s r.o.
  • Hygienizace kalů s využitím kyslíku - Ing. Jan Foller, Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno

Decentrální řešení venkova (ale nejen)

  • Domovní ČOV v Německu a Rakousku – stav a legislativa - Ing. Karel Plotěný, ASIO
  • Nový pohled na řešení (nejen) venkova bez kanalizací, jak je známe – Ing. Ondřej Prax, ASIO NEW, spol. s r.o.

Více informací: Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?