Webináře (on-line semináře) ... témata, termíny na rok 2017

7. 3. 2017

Pokud máte připojení na internet, pak můžete stejně jako na normálním semináři sledovat výklad přednášejícího, klást jak písemné, tak i hlasové dotazy, vyjadřovat své názory a tázat se pomocí chatu. Při tom nemusíte opustit teplo domova nebo kanceláře …

Naši pravidelní diváci si všimli, že jsme změnili pro rok 2017 platformu, nicméně jsme si jistí, že díky YouTube Vám poskytneme ještě příjemnější prostředí, než tomu bylo doposud.

http://www.asio.cz/cz/seminare