Workshop: Cirkulární zemědělství v praxi

14. 11. 2022

Místo: Kšírova 552/45, 619 00 Brno, ASIO TECH, spol. s r.o., 30.11.2022 od 10:00

Program: Kulatý stůl k představení výstupů projektu Cirkulární zemědělství v praxi

Přednášky a diskuze na téma:

  • Alternativní zdroje uhlíku pro zemědělství: aplikace kyselé syrovátky na pole s ozimou pšenicí a kukuřicí
  • Záchyt minerálního dusíku prosakujícího do podorničí za využití ionexových pastí
  • Závlaha předčištěným digestátem – srovnávací studie oproti klasickým hnojivům
  • Technologie pro využití v praxi: předčištění kyselé syrovátky, zahuštění kyselé syrovátky, odstranění dusíku z digestátu

Vaši účast potvrďte organizátorům akce na adrese: holba@asio.cz do 28.11. 2022, abychom zajistili dostatečně velké konferenční prostory a občerstvení. Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vaši účast a diskuzi.

circular agronomics