Workshop: Cirkulární zemědělství v praxi

20. 12. 2022

Projekt Cirkulární zemědělství řeší firma ASIO TECH, spol. s r.o. v rámci H2020 v letech 2018 – 2023. Workshop „Cirkulární zemědělství v praxi“ se zabýval shrnutím výsledků výzkumného projektu a skládal se ze čtyř prezentací výstupů firmy ohledně aplikace syrovátky na pole a její vliv na produkci salátu a kukuřice. Dále se zabýval předúpravou syrovátky před jejím transportem na pole – odstranění tuků, zahuštění na 18% sušiny a ovlivněním půdy a podzemních vod její aplikací. Část prezentací se zabývá také prezentací jiných řešitelských týmů, konkrétně závlahová aplikace digestátu nebo odstraněním dusíku z digestátu za účelem výroby hnojiva.

                                                                               

Workshop proběhl za účasti zástupců z akademické i podnikatelské sféry a bohatá diskuze vedla k zajímavým závěrům nad výsledky projektu. Všem bychom chtěli za aktivní přístup během workshopu poděkovat. Ti z Vás, kteří se nemohl workshopu zúčastnit, mohou nalézt jeho záznam zde .

Workshop Cirkulární zemědělství v praxi

Ing. Marek Holba, Ph.D.