XXX. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře

6. 6. 2015

Mimo jiné ASIO získalo v dobách, kdy se hodnotili vystavovatelé hned několik ocenění – pravidelně pak ve výročních letech.

Hlavním cílem firmy ASIO, spol. s r.o. na této akci je propojení legislativy s praxí a svými názory a příspěvky je takovým ostrůvkem techniky mezi legislativci. Letošní příspěvek na semináři, „ASIOvé“ téma, byl o tom, jak technicky dosahovat legislativních požadavků netradičními postupy a to s využitím NASS – nekonvenčních způsobů sanitace .

setkání vodohospodářů v Kutné Hoře
XXX. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře

Setkání je i společenskou akcí (již samotná prohlídka Kutné Hory je zážitkem), při které se vyměňují názory a zkušenosti a zároveň i zdrojem inspirace pro to, jakým směrem by se dále měla ubírat legislativa – například letos je třeba ocenit to, že přednášející otevřeli téma recyklace vod , které je z pohledu udržitelnosti tématem budoucnosti a nebáli se diskutovat a nechat zaznít názory např. na závlahu odpadní vodou . Dalším postřehem je to, že stále chybí diskuze o praktických případech, se kterými legislativci přicházejí do styku (co nejširší prezentace názorů) a pak hlavně použitelné závěry z této diskuze, aby se tak zaplnila mezera mezi představami a skutečností a výsledkem byla co nejméně konfliktní praxe. Nejvíce poškozující legislativu a nakonec i praxi, jak jsme se v kuloárech shodli s řadou vodoprávních úředníků, jsou nesmyslné nebo nepraktické požadavky … příkladů je řada – například nesmyslné požadavky na způsob odběru vzorků u domovních čistíren.

Ing. Karel Plotěný
http://www.vodakh.cz/