Zadávání staveb udržitelně ... videozáznam z webináře

11. 3. 2022

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

V přednášce jsou prezentovány požadavky související s udržitelným řešením vodního hospodářství měst (požadavky na srážkovou, pitnou i užitkovou vodu i z pohledu modrozelené infrastruktury "MZI" a recirkulace), příklad zadání architektonického návrhu a příklad řešení pro lokalitu Chytré Líchy.