Zasakovací bloky AS-RIGOFILL … první úspěšná akce v nové spolupráci

30. 1. 2018

Po navázání spolupráce s významným partnerem a evropským hráčem v segmentu hospodaření s dešťovými vodami , jímž je společnost FRÄNKISCHE Rohrwerke, se v předvánočním čase podařilo zvítězit ve výběrovém řízení na velice zajímavou zakázku, a to na dodávku retenčního a vsakovacího systému AS-RIGOFILL. Jedná se o průmyslový objekt v Troubsku u Brna, kde pro odvedení dešťových vod byly projektantem požadovány celkem tři retenční objekty. Rozměry jednotlivých objektů jsou 16,86 x 10,46 x 0,66 m, 14,46 x 7,26 x 0,66 m a 14,46 x 7,26 x 0,66 m. Celkový objem retenčních objektů je cca 182 m 3 . Samotná montáž proběhne začátkem roku.

vsakovací systém AS-RIGOFILL
Blokový vsakovací systém AS-RIGOFILL (ilustrační foto)

V současné době probíhají další výběrová řízení, kde byl právě blokový vsakovací systém nabízen, a to obzvláště pro jeho hlavní výhody:

  • při skladování zabírá minimální prostor,
  • rychlá a snadná montáž použitím bezpečných zacvakávacích spojů,
  • možnost montáže bloku ve stavební jámě i mimo ni,
  • snadná manipulace díky nízké hmotnosti (< 20 kg),
  • extrémně velká akumulační schopnost (u plného bloku více než 96 % svého objemu),
  • 3x větší akumulace než u příkopu vyplněného štěrkem … 3x menší objem vykopané zeminy,
  • bloky obsahují křížový tunel pro průplach ve všech směrech,
  • možnost revize v celém vnitřním prostoru,
  • zatížení až 60 tun celkové hmotnosti,
  • profesionálně zhotovené galerie jsou koncipované pro minimální životnost 50 let.

Budeme se těšit na další spolupráci.

Ing. David Šmídek