Zasakovací rošty AS-TTE mají širokou škálu uplatnění

5. 12. 2022

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

AS-TTE ROŠT představuje inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů . Jejich použitím je možné zabezpečit jak dopravní funkci, tak i potřebný komfort pro uživatele a zároveň zachovat i původní odtokové poměry a další ekologické aspekty, a to jak pro rozsáhlé parkovací plochy, tak i pro odstavné plochy u domů.

Zelené parkoviště za pomocí zasakovacích AS-TTE roštů v Břeclavi na ulici Generála Šimka

Zelené parkoviště Břeclav

Tato plocha se dříve využívala jako park, kolem kterého stávaly auta. Cílem bylo zachovat zatravněný pro vodu propustný povrch s možností parkování pro auta. Rošty byly položeny těsně ke stromům, které zde již rostly, a to z toho důvodu, aby byl ochráněn jejich kořenový systém. Nedostatečná ochrana kořenů je často důvodem pro jejich úmrtí. Častěji než nedostatek vláhy. Klíčovou funkcí AS-TTE ROŠTů je roznesení tlaků na větší plochu a díky tomu je výrazně snížené tlakové napětí v podloží. Nezávislé posouzení potvrdilo, že položením AS-TTE ROŠTů se více než zdvojnásobí pevnost konstrukce, přičemž se sníží tlak na podloží o 76 %.

Zelené parkoviště Břeclav

Chodník realizovaný v Lelekovicích u Brna

Zasakovací rošty AS-TTE

„Chtěli jsme si vyzkoušet, jak se pracuje s technologií zasakovacích roštů AS-TTE . Náš chodník je v mírném kopečku a dříve zde byl rostlý terén a docházelo ke splavování zeminy na místní komunikaci. U tohoto typu roštu se mi líbí, že dochází ke vsakování vody v celé jeho ploše. Realizace byla poměrně rychlá a pracovníci, kteří rošty drželi poprvé v rukou, si práci pochvalovali. Už od počátku bylo počítáno s rozměry roštů, takže jsme prakticky materiál nemuseli řezat, a to nám usnadnilo práci. Po konzultacích s dodavatelem nám bylo řečeno, že není nutné dělat podélné lemování obrubníkem, což nejen že ušetřilo čas, ale i náklady.“

Aleš Mikauš, starosta obce Lelekovice

AS-TTE ROŠTy s betonovou dlažbou mají dilatační spáry, které propouští vodu. Srážková voda se tak dostává pod rošty, kde se rozlévá a dochází ke vsakování vody v celé ploše (100 %). Při porovnání s běžnou drenážní dlažbou se spárami o šířce 3 cm, tvoří propustná plocha 30 % celkové plochy.

Ing. Marcel Kenja